דמי אבטלה – BusinessPedia Feedback Form

דמי אבטלה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ידיעות קשורות


מחשבונים

ביטוח אבטלה נועד להבטיח למובטל שלא מרצונו אמצעי מחיה בתקופת האבטלה, ועד שיעלה בידו להיקלט בעבודה על ידי תשלום דמי אבטלה למבוטח המובטל.

תוכן עניינים

[עריכה] זכאות לדמי אבטלה

שלושה תנאים קובעים את הזכאות לדמי אבטלה:

 1. המבוטח מובטל.
 2. מלאו למבוטח 20 שנים ועדיין לא הגיע לגיל המרבי לקבלת דמי אבטלה. לילידי שנת 1942 ואילך, הגיל המירבי לקבלת דמי אבטלה הוא 67.
 3. המבוטח השלים תקופת אכשרה קודם לאבטלה. תקופת אכשרה לעניין דמי אבטלה היא:
 • לעובד בשכר חודשי: היה מבוטח בביטוח דמי אבטלה לפחות 360 יום בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
 • לעובד בשכר יומי: היה מבוטח בביטוח דמי אבטלה לפחות 300 ימים בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.

[עריכה] מי מבוטח בביטוח אבטלה

על פי החוק מבוטח בביטוח אבטלה, מי שעונה על שלושת התנאים הבאים:

 1. תושב ישראל או אתה תושב ארעי הנושא אשרה או רישיון לישיבת ארעי.
 2. מלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל המרבי לקבלת דמי אבטלה.
 3. עובד שכיר, ומעסיקו שילם עבורו דמי ביטוח.
 4. חייל משוחרר משירות חובה יהיה מבוטח בביטוח אבטלה בשנה הראשונה לשחרורו, גם אם אינו עובד שכיר.

[עריכה] אופן הגשת תביעה

על מנת לקבל דמי אבטלה בפעם הראשונה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים על גבי טופס תביעה לדמי אבטלה. לאחר שאושרה התביעה לדמי אבטלה, אין צורך להגיש תביעה נוספת בחודש שלאחר מכן, לשכת שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה מעבירים למוסד לביטוח לאומי מדי חודש אישור על מספר ימי האבטלה, שנרשמו בחודש הקודם, על פי התייצבות בלשכת שירות התעסוקה או השתתפות בהכשרה, והמוסד לביטוח לאומי ישלם למבטוח את דמי האבטלה.

[עריכה] המסמכים שיש לצרף לתביעת דמי אבטלה

בעת הגשת תביעת דמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי יש להגיש את האישורים על תקופת העסקה ושכר, כמפורט להלן:

 1. אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ועל השכר או תלושי שכר של 18 חודשי העבודה האחרונים שבהם מצוין מספר ימי העבודה בכל חודש בנפרד. במקרים שבהם חסרים נתונים חיוניים במסמכים שהגשת, יתכן והתובע יתבק להמציא גם אישור מהמעסיק וגם תלושי שכר.
 2. אישור מהמעסיק המציין את סיבת הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת המעסיק. אם העובד התפטר מהעבודה ויש הצדקה להתפטרות, יש להמציא את האישורים המתאימים.

[עריכה] מועד הגשת התביעה

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום, שבו התייצב המבוטח לראשונה בלשכת שירות התעסוקה. מבוטח שיגיש תביעה לאחר מועד הזה, ונמצא זכאי לדמי אבטלה, לא ישולמו לו דמי אבטלה בעד התקופה שקדמה ל-12החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה.

[עריכה] שיעור דמי אבטלה

שיעורי דמי האבטלה ליום מחושבים באחוזים מן השכר היומי הממוצע של המבוטח. השכר היומי הממוצע של המבוטח לצורך חישוב דמי האבטלה הוא הכנסת המבוטח, החייבת בתשלום דמי ביטוח, ב-75 הימים האחרונים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה, מחולק ב-75. שיעורי האחוזים, לצורך חישוב דמי האבטלה, נקבעים לאחר השוואת השכר היומי הממוצע לסכום היומי הבסיסי לחישוב הקצבאות. דמי האבטלה המרביים ליום-306.52 ש"ח (החל מ-01.01.2008) בעבור 125 ימי התשלום הראשונים. החל מיום התשלום ה-126 דמי האבטלה המרביים יהיו, 204.35 ש"ח (החל מ-01.01.2008).

מובטל שיש לו הכנסה מעבודה או מפנסיה, ישולמו לו דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה או מפנסיה.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר