דמי ביטוח לאומי ובריאות – BusinessPedia Feedback Form

דמי ביטוח לאומי ובריאות

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם
דף ראשי
הורדת טפסים


ידיעות קשורות


עובד שכיר שהינו תושב ישראל יכול להיות מבוטח בכל ענפי הביטוח. לעומתו עובד שכיר שאינו תושב ישראל מבוטח רק בשלושה ענפים: נפגעי עבודה, פשיטות רגל ואמהות. עובד שכיר ועובד עצמאי שמלאו להם 18 שנים יכולים להיות מבוטחים בכל ענפי הביטוח. לעומתם עובד שכיר ועובד עצמאי שלא מלאו להם 18 שנים מבוטחים רק בענף נפגעי עבודה.

תוכן עניינים

[עריכה] ביטוח בריאות

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1995, כל תושב ישראל מבוטחים בביטוח בריאות. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי יחד עם דמי הביטוח הלאומי, מלבד עקרת בית (אולם עקרת בית המקבלת קצבת זקנה או שמשולמת לבן זוגה תוספת לקצבת זקנה חייבת בתשלום).

כל מבוטח חייב להיות רשום באחת מקופות החולים, והוא רשאי לבחור את קופת החולים שאליה הוא רוצה להשתייך. קופת החולים חייבת לספק למבוטח סל בריאות אחיד הקבוע בחוק.


[עריכה] השפעת מעמד המבוטח על קביעת חובת התשלום

על-פי המעמד של המבוטח בביטוח הלאומי נקבע:

 1. מי חייב לשלם את דמי הביטוח בעבור המבוטח: המעסיק של המבוטח (במקרה של עובד שכיר), המבוטח עצמו (במקרה של עצמאי), מי שמשלם את הפנסיה בעבור המבוטח (במקרה של גמלאי) או משרד הביטחון (במקרה של שירות בצבא).
 2. באיזה ענפי ביטוח בביטוח לאומי הוא יהיה מבוטח. כלומר לאיזה ענפי ביטוח יצטרך לשלם, ובהתאם לכך, איזה קצבאות הוא יהיה זכאי לקבל.
 3. מהן ההכנסות שנלקחות בחשבון לצורך חישוב דמי הביטוח של המבוטח (נקראות: ‏הבסיס‏ לתשלום דמי ביטוח).

[עריכה] שיעור דמי הביטוח

שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות נקבעים כאחוזים מההכנסה החייבת (הכנסה בניכוי הוצאות מוכרות) מעבודה ושלא מעבודה. כאשר:

 • שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום עומד על 3,585 ש"ח נכון לינואר 2007.
 • ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח עומד על סך של 36,760 ש"ח לחודש נכון לינואר 2008. ההכנסה המירבית החייבת בשנת 2007 עמדה על 35,760 ש"ח.
 • הכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים היא עד 60% מהשכר הממוצע במשק ובסכום של 4,598 ש"ח לחודש נכון לינואר 2008. בשנת 2007 עמד הסכום על 4,522 ש"ח לחודש.
 • השכר הממוצע במשק החל בינואר 2008 עומד על 7,663 ש"ח. לפני כן עמד על 7,537 ש"ח לחודש.

[עריכה] שיעור דמי הביטוח לעצמאים

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 6.72 % (החל מ-01.07.2002) 11.23 % (החל מ-01.01.2006)
דמי ביטוח בריאות 3.10 % (החל מ-01.01.1995) 5.00 % (החל מ-01.01.2006)
סך הכל 9.82 % 16.23 %


[עריכה] שיעור דמי הביטוח לעובדים שכירים

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)
מעסיק עובד סך הכל מעסיק עובד סך הכל
דמי ביטוח לאומי 4.14 % (החל מ-01.01.2007) 0.40 % (החל מ-01.01.2006) 4.54 % (החל מ-01.01.2007) 5.68 % (החל מ-01.07.2005) 7.00 % (החל מ-01.01.2006) 12.68 % (החל מ-01.01.2006)
דמי ביטוח בריאות - 3.10 % (החל מ-01.01.1997) 3.10 % (החל מ-01.01.1997) - 5.00 % (החל מ-01.01.2006) 5.00 % (החל מ-01.01.2006)
סך הכל 4.14 % 3.50 % 7.64 % 5.68 % 12.00 % 17.68 %


[עריכה] שיעור דמי הביטוח למי שאינם עובדים

 1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות ישלמו דמי ביטוח בסך 138 ש"ח לחודש (החל מ-01.01.2007).
 2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות ישלמו בהתאם לטבלה להלן:
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 4.61 % (החל מ-01.07.2002) 11.05 % (החל מ-01.01.2006)
דמי ביטוח בריאות 5.00 % (החל מ-01.01.2006) 5.00 % (החל מ-01.01.2006)
סך הכל 9.61 % 16.05 %


[עריכה] שיעור דמי הביטוח למקבלי פנסיה מוקדמת

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה בהתאם לטבלה להלן:

מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת) מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 0.39 % (החל מ-01.01.2006) 6.79 % (החל מ-01.01.2006)
דמי ביטוח בריאות 3.10 % (החל מ-01.02.2004) 5.00 % (החל מ-01.01.2006)
סך הכל 3.49 % 11.79 %


[עריכה] שיעור דמי הביטוח לעובדים במשק בית

עובדים מגיל 18 עד גיל הפרישה עובדים מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה
מעסיק עובד סך הכל מעסיק עובד סך הכל
דמי ביטוח לאומי 5.25 % (החל מ-01.01.1997) 1.00 % (החל מ-01.01.1997) 6.25 % (החל מ-01.01.1997) 5.25 % (החל מ-01.01.1997) 0.00 % (החל מ-01.01.1997) 5.25 % (החל מ-01.01.1997)
דמי ביטוח בריאות 0.00 % (החל מ-01.01.1997) 1.00 % (החל מ-01.01.1997) 1.00 % (החל מ-01.01.1997) 0.00 % (החל מ-01.01.1997) 1.00 % (החל מ-01.01.1997) 1.00 % (החל מ-01.01.1997)
סך הכל 5.25 % 2.00 % 7.25 % 5.25 % 1.00 % 6.25 %
 1. גיל הפרישה - הגיל המזכה בקצבת זקנה, בתנאי שההכנסה מעבודה אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית, והכנסה שלא מעבודה, כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 65 ולנשים 60. גיל זה עולה בהדרגה, וכשיושלם התהליך, הוא יהיה 67 לגברים ו-64 לנשים.
 2. גיל הזכאות לקצבת זקנה - ללא מבחן הכנסות. לגבר- גיל 70, לאישה (כולל עקרת בית) - הגיל עולה בהדרגה מ-65, וכשיושלם התהליך הוא יהיה 70.
 3. עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה סך הכל (מעסיק) - 2.00 % (החל מ-01.01.1997)
 4. עובדים תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה או תושבי חוץ לארץ סך הכל (מעסיק) - 2.00 % (החל ב-01.01.1995)


[עריכה] שיעור דמי הביטוח לתלמידים (סטודנטים)

אם אין לסטודנט הכנסות העולות על 5% מהשכר הממוצע במשק, הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הינו 5% מהשכר הממוצע.

 • שיעור דמי הביטוח הלאומי הינו 4.61 % (החל מ-01.01.1995) מהבסיס.
 • סכום ביטוח הבריאות עומד על 86 ש"ח (החל מ-01.01.2006) לחודש.
 • סך הכל דמי ביטוח: 103 ש"ח (החל מ-01.01.2006) לחודש.


[עריכה] שיעור דמי ביטוח לתלמיד ישיבה

אם אין לתלמיד הישיבה הכנסות העולות על 5% מהשכר הממוצע במשק, הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הינו 5% מהשכר הממוצע במשק.

 • שיעור דמי הביטוח הלאומי הינו 4.61 % (החל מ-01.01.1995) מהבסיס.
 • סכום ביטוח הבריאות עומד על 86 ש"ח (החל מ-01.01.2006) לחודש.
 • סך הכל דמי ביטוח: 103 ש"ח (החל מ-01.01.2006).

[עריכה] עובד שכיר וגם עובד עצמאי

 1. כעובד שכיר יחויב עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח, 35,760 ש"ח (נכון לינואר 2007).
 2. כעובד עצמאי, יחויב עד להכנסה המקסימלית (מרבית) לתשלום דמי ביטוח לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר, ובלבד שהכנסתו כשכיר לא עולה על ההכנסה המרבית.

[עריכה] פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי

להלן רשימת המבוטחים הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי:

 1. עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 2. מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות, או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע והוא אחד מאלה:
  1. אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/הסוהר - לתקופה של 12 חודשים.
  2. עולה חדש - לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  3. מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא התגייס לצבא, מקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה של 12 חודשים לכל היותר, רצופים או לא רצופים, ובלבד שיתגייס לצבא לא יאוחר מגיל 21.
  4. מי שמלאו לו 18 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על יסודי (כולל כיתה י"ב) או בהכשרה מקצועית פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים, וכן יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה נוספת של 12 חודשים לכל היותר, רצופים או לא רצופים, מסיום הלימודים ועד הגיוס, ובלבד שיתגייס לצבא לא יאוחר מגיל 21.
 3. אסיר או עציר, השוהים בבית המעצר/הסוהר יותר מ–12 חודשים.
 4. חייל בשירות סדיר, שאינו עובד שכיר או עובד עצמאי.

[עריכה] פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות

 1. עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 2. מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות, או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע והוא אחד מאלה:
  1. אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/הסוהר - לתקופה של 12 חודשים.
  2. עולה חדש - לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  3. מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא התגייס לצבא, מקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה של 12 חודשים, ובלבד; שדחה את גיוסו לא יאוחר מגיל 21.
 3. אסיר או עציר, השוהים בבית המעצר/הסוהר יותר מ–12 חודשים.
 4. ילדים תושבי ישראל מתחת לגיל 18 מבוטחים באופן אוטומטי ופטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות.
 5. חייל בשירות סדיר מקבל את שירותי הבריאות מצה"ל, ואינו מבוטח במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לכן אינו חייב לשלם דמי ביטוח בריאות.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר