דמי הבראה – BusinessPedia Feedback Form

דמי הבראה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

חופשה

שימושון


מעביד חייב בתשלום דמי הבראה (באנגלית: convalescence pay) לעובד אחת לשנה עבור הוצאות ההבראה ונופש של העובד, על-פי הסכמים קיבוציים לתשלום דמי הבראה. דמי הבראה חייבים במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ובריאות ככל תשלום אחר, אולם אין דמי הבראה נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורין.

תוכן עניינים

[עריכה] מטרת תשלום דמי הבראה

מטרת תשלום דמי הבראה לעובד היא לסייע לעובד לצאת לחופשה שנתית, ולחזור בכוחות רעננים לעבודה. בעבר חויבו עובדים להעביר למעסיק קבלות המעידות על יציאה לחופשה, אולם החיוב בוטל, וכיום אין על העובד חובת הוכחה שאכן שהה בבית הבראה.

[עריכה] זכאות לדמי הבראה

זכאי לדמי הבראה עובד בעל ותק של מעל שנה במקום העבודה, עובד במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתו. כמות ימי ההבראה וסכומם משתנים בין המגזרים השונים (הציבורי או הפרטי). כאמור, עובד אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה.

עובד הנמצא בחופשת מחלה ממושכת, או חל"ת, אינו זכאי לדמי הבראה בגין תקופה זו.

[עריכה] שיעור דמי הבראה לוותק העובד

גובה דמי הבראה נקבעים לפי תעריף אחיד ליום הבראה, המוכפלים במספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם. מספר ימי ההבראה משתנה בהתאם לוותק העובד ולמגזר אליו משתייך, מחיר יום הבראה עומד על שיעורים שונים במגזרים השונים. שיעור דמי הבראה ליום נקבע אחת לשנה. להלן פירוט שיעור דמי הבראה ליום בשנים האחרונות:

[עריכה] דמי הבראה 2011

מתאריך שיעור דמי הבראה ליום במגזר הפרטי שיעור דמי הבראה ליום במגזר הציבורי
07/2011 365 ש"ח 411 ש"ח

[עריכה] דמי הבראה 2010

מתאריך שיעור דמי הבראה ליום במגזר הפרטי שיעור דמי הבראה ליום במגזר הציבורי
07/2010 351 ש"ח 395 ש"ח

[עריכה] דמי הבראה 2009

מתאריך שיעור דמי הבראה ליום במגזר הפרטי שיעור דמי הבראה ליום במגזר הציבורי
07/2009 340 ש"ח 383 ש"ח

[עריכה] דמי הבראה 2008

מתאריך שיעור דמי הבראה ליום במגזר הפרטי שיעור דמי הבראה ליום במגזר הציבורי
07/2008 331 ש"ח 372 ש"ח

[עריכה] דמי הבראה 2007

מתאריך שיעור דמי הבראה ליום במגזר הפרטי שיעור דמי הבראה ליום במגזר הציבורי
07/2007 318 ש"ח 355 ש"ח

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד מפורטים להלן, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכם קיבוצי.

וותק בעבודה זכאות לימי הבראה
מהשנה הראשונה ועד השנה השניה לעבודה 5 ימי הבראה
מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה 6 ימי הבראה
מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה 7 ימי הבראה
מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה 8 ימי הבראה
מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה 9 ימי הבראה
מהשנה העשרים ואילך לעבודה 10 ימי הבראה

[עריכה] מועד תשלום דמי הבראה

דמי הבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

אין כל מניעה כי תשלום דמי הבראה ישולם באופן יחסי מידי חודש במהלך כל חודשי השנה ובלבד שהעובד הסכים מראש לתשלום בדרך זו וכל עוד הסכום הכולל המשולם לעובד מידי חודש לשנה לא יהיה נמוך מהשיעורים שנקבעו לתשלום דמי הבראה ועפ"י הוותק של העובד במקום העבודה.

[עריכה] תשלום הבראה למשרה חלקית

דמי הבראה לעובד במשרה חלקית ישולמו באופן יחסי לחלקיות המשרה.

[עריכה] התיישנות זכאות לדמי הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה גם לאחר סיום יחסי עובד-עובד, וזאת לתקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו. דמי הבראה אינם בגדר שכר מולן, ומעביד לא יחויב שתשלום פיצוי הלנת שכר בגינם.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר