הלנת שכר – BusinessPedia Feedback Form

הלנת שכר

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הלנת שכר עובד על-ידי מעסיק מתייחס לשכר עבודה שלא שולם במועד הנקבע על-פי החוק ומהווה עבירה על חוק הגנת השכר התשי"ח-1958. שכר עבודה יש לשלם עד היום האחרון של אותו החודש, יחד עם זאת, במידה והמעסיק משלם את השכר עד ליום ה-9 לחודש הבא, לא ייקנס המעסיק עבור הלנת שכר. במידה והמעסיק משלם את השכר בעשירי לחודש, ההלנה תחשב מיום ה-1 לחודש ועד ליום התשלום ב-10 לחודש.

תוכן עניינים

[עריכה] הלנת שכר: עבירה פלילית

מיום 21 ביולי 2009 הלנת שכר הינה עבירה פלילית. שר התמ"ת רשאי להטיל קנס של עד 35 אלף שקל על מעסיק שהלין את שכר עובדיו - ולהגדיל את הקנס על כל יום נוסף שבו נמשכת הלנת השכר, וכן להגיש כתב אישום פלילי נגד מעסיק אם הלנת השכר נמשכה 90 יום ויותר.

[עריכה] פיצוי שכר מולן

עובד שהולן שכרו רשאי לתבוע את המעסיק לתשלום השכר שהולן בתוספת פיצוי על ההלנה. הפיצוי הקבוע בחוק עומד על תוספת 20% מהשכר, בעד כל חודש של הלנה. בתי דין לעבודה נוטים שלא לתת פיצויי הלנה מלאים, למעט במקרים חריגים.

[עריכה] התיישנות תקופת תביעת פיצוי

הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תביעה תוך שנה מהיום שבו הולן השכר או תוך 60 יום מהיום שבו קיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי. אולם, אם הלין מעסיק את שכרו של העובד, או חלק מהשכר, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש שנים.

[עריכה] פטור ממס על תשלום פיצויים בגין הלנת שכר

סעיף 9 (21) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס סכומי פיצויים שמשלם מעביד לעובד בשל הלנת שכרו וזאת בסכום של השכר כפול עליית המדד בתוספת 4% ריבית לשנה, יתרת הפיצוי חייבת במס. במידה והשכר באחד מ-24 החודשים שלפני ההלנה היה גבוה מהתקרה העומדת על 6,720 ש"ח, לא יהיה זכאי לפטור ממס.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר