טופס 106 – BusinessPedia Feedback Form

טופס 106

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
דף ראשי
הורדת טפסים

טופס 106 במאגר הטפסים הממשלתי

טופס 106 הוא טופס של רשות המיסים שעל המעביד למלא עבור כל עובד בתום כל שנת מס. בטופס מדווח המעביד על סך התשלומים (משכורת), ניכויים וזיכויים לעובד בשנת המס המדווחת. עובד או עצמאי המגיש דו"ח שנתי למס הכנסה נעזר בנתונים המצוינים בטופס 106 ועליו לצרף את הטופס לדו"ח השנתי.

תוכן עניינים

[עריכה] מועד מסירת טופס 106 לעובד

  1. מעביד ששילם משכורת לעובד, בין אם ניכה ממנה מס ובין אם לאו, יתן לעובד אישור, בטופס 106, על כל המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה. האישור יינתן לא יאוחר מיום 31 במרץ של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת או ביום שבו חדל העובד להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין.
  2. מעביד ששילם שכר עבודה או מענק פרישה לעובד יומי, בין אם ניכה ממנו מס ובין אם לאו, יתן לו אישור בטופס 114, על סך שכר עבודה או מענק פרישה ששילם לו ועל המס שניכה ממנו; ניהל המעביד כרטיס עובד (טופס 101), יתן לו אישור בטופס 106; האישור יינתן לו לא יאוחר מיום 31 במרץ של כל שנה, לגבי שנת המס הקודמת שבה שולם לעובד היומי שכר עבודה, או ביום שבו חדל העובד היומי להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין.
  3. על אף האמור לעיל, משכורת או שכר עבודה ששולמו בין 1 בינואר ל-13 בינואר של שנת המס בשל שנות מס קודמות, ייכללו בטופס 106 כתשלומים ששולמו בשנת המס הקודמת.
  4. מעביד ששילם משכורת לעובד זר, בין אם ניכה ממנה מס ובין אם לאו, ייתן לעובד אישור על המשכורת ששילם ועל המס שניכה, לא יאוחר מיום 31 במרץ של כל שנה, לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד הזר המשכורת לעובד זר, או ביום שבו חדל העובד הזר להיות מועסק על ידו, לפי הענין.

[עריכה] הסבר למילוי טופס 106 על-ידי מעביד

  1. יש להקפיד על רישום מדויק של שנת המס. הועסק העובד בחלק משנת המס - יש לסמן את חודשי העבודה.
  2. יש לרשום במדויק כל סוג תשלום במשבצת המתאימה.
  3. המספרים הרשומים ליד כל סוג תשלום או ניכוי מציינים את השדה או הסעיף בדו"ח השנתי ויסייעו לעובד בעת הגשת הדו"ח השנתי.
  4. בסעיף משכורת יש לרשום את כל ההטבות הנחשבות כמשכורת גם אם הן מפורטות בנפרד לאחר מכן. כמשכורת ייחשבו בין היתר: תשלומים עבור שעות נוספות, פרמיות בעד פריון עבודה (בונוס), משכורת 13, מענקים ותשלומים חד-פעמיים, דמי הבראה, ספרות מקצועית, כיבוד, ייצוג, טלפון, דיור, כלכלה, ארוחות, הנחה במחירי טובין או שירות, מקדמות על-חשבון משכורת עתידית, תשלום לכיסוי הוצאות רכב פרטי של העובד, שווי שימוש ברכב המעביד, הפרשות מעביד לתגמולים או לקרן השתלמות בשל משכורת שמעל לתקרה, שווי ריבית לפי סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה וכן הכנסה ממימוש מניות לפי סעיף 102, במסלול הכנסת עבודה. אין לכלול שכר משמרות בתעשייה.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר