נקודת זיכוי – BusinessPedia Feedback Form

נקודת זיכוי

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף נקודות זיכוי)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קוראי ערך זה קראו גם

מדרגות מס
מס הכנסה שלילי
החזר מס
תיאום מס

חשוב לדעת!

במסגרת עדכוני המס מינואר 2009, מלבד עליית שווי נקודות זיכוי, ירד שיעור המס והורחבו מדרגות המס וכן פחת גם שיעור מס חברות.

מחשבונים

נקודת זיכוי הינה הפחתה מגובה המס על ההכנסה החייבת ומטרתה הקלה בתשלום המס. שווי נקודת זיכוי מתעדכן מעת לעת בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

תוכן עניינים

[עריכה] נקודות זיכוי בחישוב שנתי

מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו, וזאת משום שנקודות הזיכוי הן שנתיות (חישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר) וחלות גם על חודשים שלא היתה לו בהם הכנסה.

את ההקלות בחישוב המס מקבל השכיר מן המעביד. עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 115 (המופיע בגב טופס 101), והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא היתה לשכיר הכנסה חייבת.

אם לא היתה לשכיר הכנסה משכר עבודה בחלק מהשנה אלא הכנסה מתגמולים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי, שהם הכנסה החייבת במס, יש למלא טופס 116 אצל פקיד שומה באיזור המגורים ולבקש תיאום מס.

[עריכה] שווי נקודות זיכוי

להלן שווי נקודת זיכוי לחודש ולשנה.

שנה שווי נקודת זיכוי לחודש שווי נקודת זיכוי לשנה
2012 215 ש"ח 2,580 ש"ח
2011 209 ש"ח 2,508 ש"ח
2010 205 ש"ח 2,460 ש"ח
2009 197 ש"ח 2,364 ש"ח
2008 189 ש"ח 2,268 ש"ח
2007 178 ש"ח 2,136 ש"ח

שווי כל נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת כל שנת מס.

[עריכה] דוגמא לאופן חישוב הפחתת נקודות זיכוי

נניח, לתושב ישראל רווק המתגורר בתל אביב, הכנסה בגובה 15,000 ש"ח לחודש בשנת 2007. מספר נקודות הזיכוי המגיעות לו על פי חוק הוא 2.25 והמס השולי, המחושב על-פי מדרגות מס המתאימות לגובה הכנסתו, עומד על 35% ובסך הכל מגיע לסכום של 3,487.70 ש"ח.

מאחר ואותו עובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ששווין כאמור 178 ש"ח לנקודת זיכוי, ובסה"כ 400.5 ש"ח, המקוזזות מסכום המס - סכום המס יקטן. לפיכך, אותו העובד ישלם מס בניכוי נקודות הזיכוי על סך 3,087.20 ש"ח בלבד.

[עריכה] זכאות לנקודות זיכוי

כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, כאשר אשה זכאית ל-0.5 נקודת זיכוי נוספת ובסה"כ ל-2.75 נקודות זיכוי. בחוק נקבעה רשימת מוטבים הזכאים לנקודות זיכוי נוספות, ביניהם:

[עריכה] נקודות זיכוי למשפחה חד-הורית

הורה במשפחה חד-הורית זכאי ל-1 נקודת זיכוי וכן לנקודת זיכוי אחת נוספת בגין כל ילד. עבור ילד שנולד בשנת המס או ילד בגיל 18 הזכאות היא ל-1/2 נקודת זיכוי לשנה.

[עריכה] נקודות זיכוי לחיילים משוחררים

חייל משוחרר ששירת לכל הפחות 12 חודשים זכאי לנקודות זיכוי נוספות, כמפורט להלן:

 • חייל או חיילת ששוחררו משירות סדיר בצה"ל לפני 1.7.05:
  • חייל ששירת פחות מ-23 חודשים או חיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים בשירות סדיר זכאים ל-1/12 נקודת זיכוי למשך 24 החודשים הראשונים שלאחר השיחרור מהשירות הסדיר.
  • חייל ששירת לפחות 23 חודשים או חיילת ששירתה לפחות 22 חודשים בשירות סדיר זכאים ל-1/6 נקודת זיכוי למשך 24 החודשים הראשונים שלאחר השיחרור מהשירות הסדיר.
 • חייל או חיילת ששוחררו משירות סדיר בצה"ל אחרי 1.7.05:
  • חייל ששירת פחות מ-23 חודשים או חיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים בשירות סדיר זכאים ל-1/12 נקודת זיכוי למשך 36 החודשים הראשונים שלאחר השיחרור מהשירות הסדיר.
  • חייל ששירת לפחות 23 חודשים או חיילת ששירתה לפחות 22 חודשים בשירות סדיר זכאים ל-1/6 נקודת זיכוי למשך 36 החודשים הראשונים שלאחר השיחרור מהשירות הסדיר.

[עריכה] נקודות זיכוי לעולים חדשים

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי נוספות למשך 3.5 שנים, שהם 42 חודשים, מיום עלייתו ארצה, כמפורט להלן:

 • בעבור 18 החודשים הראשונים לעלייתו: 1/4 נקודת זיכוי לחודש.
 • בעבור 12 החודשים שלאחר מכן: 1/6 נקודת זיכוי לחודש.
 • בעבור 12 החודשים הבאים: 1/12 נקודת זיכוי לחודש.

עולה חדש רשאי להקפיא את הזכאות במקרים הבאים:

 1. גיוס לצבא.
 2. לימודים במוסד אקדמאי מוכר.
 3. עזיבת הארץ לתקופה של בין חצי שנה לשלוש שנים.

[עריכה] זיכוי בגין ילד נטול יכולת

יחיד שהיה לו או לבן הזוג ילד משותק, עיוור או מפגר זכאי לשתי נקודות זיכוי. היחיד זכאי לנקודות זיכוי רק במידה ולא ניצל את הזכאות במס לפי סעיף 44. לא יהא זכאי לנקודות זיכוי במידה וליחיד הכנסה העולה על 140,000 ש"ח, או אם הוא נשוי, אזי הכנסה שנתית משותפת לבני הזוג בסך 224,000 ש"ח.

[עריכה] נקודות זיכוי לעובד או עובדת שבן או בת הזוג אינו/ה עובד/ת

היה זכאי עד לשנת 2005 לנקודת זיכוי נוספת. משנת 2005 נקודת הזיכוי בוטלה עבור בני זוג מתחת לגיל פרישה. במידה ואחד מבני הזוג בגיל הפנסיה (גבר - גיל 67, אשה - גיל 64), אזי יקבל בן הזוג הרשום נקודת זיכוי אחת נוספת.

[עריכה] נקודת זיכוי ללימודים אקדמאים וללימודי מקצוע

במאי 2007 נכנס לתוקפו חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007, במסגרתו נקבע, כי יחיד תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ראשון ואשר סיים את לימודיו בשנת 2007 ואילך, יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת החל מהשנה העוקבת.

מדובר בשינוי לעומת המצב לפני התיקון, לפיו יחיד שסיים את לימודי התואר הראשון בשנת 2005 ואילך היה זכאי למחצית נקודת זיכוי בלבד. יש לציין, כי משך תקופת הזיכוי נותר בעינו – עד שלוש שנים החל מהשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים.

את הבקשה לקבלת נקודות הזיכוי יש להגיש באמצעות טופס 119.

להלן טבלה מסכמת של נקודות הזיכוי לאקדמים לפי מועד סיום התואר.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
סיום תואר ראשון - - - - - - -
- סיום תואר ראשון 0.5 נקודה 0.5 נקודה 0.5 נקודה - - -
- - סיום תואר ראשון 0.5 נקודה 0.5 נקודה 0.5 נקודה - -
- - - סיום תואר ראשון 1 נקודה 1 נקודה 1 נקודה -
- - - - סיום תואר ראשון 1 נקודה 1 נקודה 1 נקודה
סיום תואר שני - - - - - - -
- סיום תואר שני 0.5 נקודה 0.5 נקודה - - -
- - סיום תואר שני 0.5 נקודה 0.5 נקודה - - -
- - - סיום תואר שני 0.5 נקודה 0.5 נקודה - -
- - - - סיום תואר שני 0.5 נקודה 0.5 נקודה -

[עריכה] נקודת זיכוי לנוער

נוער עובד בגילאי 16 עד 18 זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת.

[עריכה] נקודות זיכוי לתושבים ביישובי ספר או באיזורי פיתוח

תושבי היישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים להנחה ממס הכנסה. הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בחקיקה, השונה מיישוב ליישוב.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור יקבל חלק יחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים. תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 115 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א' על היותו תושב קבוע במקום.

[עריכה] נקודות זיכוי לאשה עובדת עם ילדים

אשה עובדת עם ילדים זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת הולדתו (ילוד) ובשנת הגיעו לגיל 18 (בוגר), ולנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר